Extra: Wiadomość przy zakupie

WAŻNE! Pamiętaj, że wejścia na wydarzenia Konferencji są imienne! Dlatego zakup wydarzeń dla kilku osób musi być dokonany w osobnych transakcjach